From the PortfolioSubscribe Now

890. Kennedy Ridge Trail 9/19

890. Kennedy Ridge Trail 9/19

890. Kennedy Ridge Trail 9/19
Size 19″ X 22″
View shows White Ledge Peak.